Provinciale Statenverkiezingen

Waarom je moet gaan stemmen op 20 maart – de Provinciale Statenverkiezingen

Normaal ben ik niet zo van de politieke uitspattingen op mijn blog, maar toch wil ik er dit jaar aandacht aan wijden. Op 20 maart zijn namelijk de Provinciale Statenverkiezingen en ondanks dat dit de minst bezochte verkiezing is, is ie niet minder belangrijk! Het blijkt dat mensen niet stemmen omdat ze niet weten wat deze verkiezingen inhouden. Vandaag leg ik daarom uit wat de Provinciale Statenverkiezingen inhouden en waarom stemmen extra belangrijk is dit jaar.

De provinciale staten, wat zijn dat?

Bij de Provinciale Statenverkiezingen stem je op je provinciebestuur. Dat betekent dat je dus stemt voor de provincie waarin je woont en elke provincie zijn eigen uitslag heeft. Dit jaar mag ik helaas niet stemmen, omdat ik niet in Nederland woon, maar dat betekent niet dat ik me er niet mee bezig houd! De Provinciale Staten kiezen namelijk samen de Eerste Kamer, in mei 2019, en daarom is stemmen voor de Provinciale Staten dus indirect ook van nationaal belang. En daarom vind ik het ook altijd zo gek dat de opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen zo laag is. Maar wat blijkt? Mensen weten niet goed wat de Provinciale Staten nu eigenlijk doen en waarom ze moeten stemmen. Tijd voor wat meer info dus!

Ik verlies het overzicht

Provinciale staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer, verlies jij soms ook het overzicht? Wie besluit nu wat? Ik soms wel, dus ik maakte even een visueel overzicht (voor mezelf en voor jullie):

Het lijkt wel alsof dit niet per se helpt, maar ik leg het uit. Op regionaal niveau hebben we de gemeenteraad (het bestuur van de stad/dorp waarin je woont) en de Provinciale Staten, die over het provincie beleid gaan. De provincies zijn verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, gezondheidszorg en recreatie, maar wel binnen de grenzen die door de regering zijn vastgesteld. Daarnaast houden ze toezicht over de gemeenten en waterschappen. Ook kiezen de Provinciale Staten samen de Eerste Kamer. De Eerste Kamer is een orgaan wat samen met de Tweede Kamer de ‘Staten Generaal’ vormt. De Tweede Kamer schrijft wetsvoorstellen, die de Eerste Kamer vervolgens controleert en goedkeurt. Naast wetsvoorstellen schrijven, controleert de Tweede Kamer ook het Kabinet, die bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De regering wordt weer gevormd door ministers en de koning samen, die slechts een informele rol heeft.

Heel veel verder zal ik er niet op ingaan, want dit is geen college, maar zoals je hier ziet, is stemmen voor de Provinciale Staten (en dus indirect de Eerste Kamer) wel degelijk belangrijk voor ons landelijk én regionaal bestuur.

En die waterschappen dan?

Goed, de waterschapsverkiezingen zijn inderdaad tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen, maar hebben er in principe niet direct iets mee te maken. De waterschappen (er zijn er 21) zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. Toch worden de grenzen van de waterschappen grotendeels beïnvloed door de grenzen van de provincies en de Provinciale Staten bepalen ook voor een deel de besluitvorming. Het is vooral belangrijk om te weten dat de waterschappen besluiten over alles wat met water te maken heeft, en soms ook met wegen, zoals fietspaden buiten de bebouwde kom die langs rivieren lopen en dergelijke.

Wat kun jij bereiken met je stem?

Door bij de Provinciale Staten je stem uit te brengen, draag je bij aan lokaal én landelijke besluitvorming. En het is dus net zo belangrijk om bij deze verkiezingen te gaan stemmen als bij de Tweede Kamer verkiezingen! Voor elke provincie zijn er weer andere onderwerpen belangrijk, en je kunt dan ook hier een stemwijzer doen voor bijna alle provincies. Helaas zit Utrecht er niet bij, maar daarvoor kun je dan weer hier terecht.

En zo besluiten de provincies over een heleboel onderwerpen die voor de gemeenten nét te groot zijn, maar wel op jou van invloed kunnen zijn. Zo kun je bijvoorbeeld stemmen over de hoeveelheid groen in je buurt en onderwerpen zoals openbaar vervoer. Best belangrijk toch? Ga jij stemmen op 20 maart?

Als ik mocht stemmen zou ik sowieso op een partij stemmen die vóór duurzaamheid is en groenere initiatieven stemt. Meestal kom ik met de stemwijzer uit bij Groenlinks. En jij? Heb je wat aan mijn overzicht gehad?

De header foto is van Pexels.com

Comments: 3

 • reply

  Hanneke

  maart 17, 2019

  Een advies waar ik helemaal achter sta. De eerste kamer is in staat om onverstandige wetsvoorstellen tegen te houden. De eerste kamer krijgen soms het verwijt een ‘deeltijdparlement’ te zijn. Echter zij zien soms meer van de samenleving dan de tweede kamer.
  Stemmen dus.

 • reply

  Nienke

  maart 18, 2019

  Dank voor deze toelichting en motivatie! Ik zou sowieso gaan stemmen, maar dit had ik even nodig, merci!

Post a Comment